نام و نام خانوادگی:نرگس نوری

مدرک: دانشجوی دکتری آموزش زبان  انگلیسی

:سوابق اجرایی

کارشناس در حوزه ی آموزش

کارشناس در حوزه ی مشاوره و راهنمایی

مسئول اداره امور خوابگاهها

شرح وظایف و معرفی خوابگاه:

مجتمع خوابگاهی دانشجویان دختر( بنت الهدی صدر) با ظرفیت اسکان 450 نفر در فاصله ی نزدیک به دانشگاه و بهترین موقعیت شهری از لحاظ دسترسی به امکانات، قرار دارد.به جهت رسیدگی بیشتر به  امورات ،دارای کادر پرسنلی مخصوص بوده که در داخل مجموعه ی مجتمع خوابگاهی مستقر میباشند.

مجتمع اسکان دانشجویان دارای امکاناتی به شرح ذیل میباشد (به اجمال با صرف نظر از جزئیات): نمازخانه به متراژ300 مترمربع، اینترنت وای فای با برد سرعت بالا، وسائل ورزشی همگانی و سالن ورزشی،سیستم برق اضطراری،دستگاههای ثبت تردد دانشجویان،دوربین های مداربسته،تاسیسات و موتورخانه ها با تجهیزات متناسب با بار جمعیتی موجود،کتابخانه ،برگزاری نماز جماعت بصورت همه روزه،برگزاری برنامه های فرهنگی و مذهبی و مناسبتی و...

هر واحد آپارتمان دارای ظرفیت های اسکان 8 نفر و 12 نفر بوده که دارای آشپزخانه ،سرویس بهداشتی ، حمام و بالکن اختصاصی خود با امکانات متناسب زندگی دانشجویان اعم از اجاق گاز و یخچال وشوفاژ و...میباشند.

شهریه ی اسکان نیز در ابتدای هر نیمسال توسط حوزه ی اداری-مالی در وب سایت دانشگاه اعلام میگردد.

 

 

معرفی به اختصار مجتمع خوابگاهی بنت الهدی صدر

مجتمع خوابگاهی دانشجویان دختر( بنت الهدی صدر) با ظرفیت اسکان 450 نفر در فاصله ی نزدیک به دانشگاه و بهترین موقعیت شهری از لحاظ دسترسی به امکانات، قرار دارد.به جهت رسیدگی بیشتر به  امورات ،دارای کادر پرسنلی مخصوص بوده که در داخل مجموعه ی مجتمع خوابگاهی مستقر می باشند.

مجتمع اسکان دانشجویان دارای امکاناتی به شرح ذیل میباشد (به اجمال با صرف نظر از جزئیات): نمازخانه به متراژ300 مترمربع، اینترنت وای فای با برد سرعت بالا، وسائل ورزشی همگانی و سالن ورزشی،سیستم برق اضطراری،دستگاههای ثبت تردد دانشجویان،دوربین های مداربسته،تاسیسات و موتورخانه ها با تجهیزات متناسب با بار جمعیتی موجود،کتابخانه ،برگزاری نماز جماعت بصورت همه روزه،برگزاری برنامه های فرهنگی و مذهبی و مناسبتی و...

هر واحد آپارتمان دارای ظرفیت های اسکان 8 نفر و 12 نفر بوده که دارای آشپزخانه ،سرویس بهداشتی ، حمام و بالکن اختصاصی خود با امکانات متناسب زندگی دانشجویان اعم از اجاق گاز و یخچال وشوفاژ و...میباشند.

شهریه ی اسکان نیز در ابتدای هر نیمسال توسط حوزه ی اداری-مالی در وب سایت دانشگاه اعلام میگردد