نام ونام خانوادگی:امیرصادقی

رشته تحصیلی:کارشناسی ارشدروانشناسی

پست سازمانی:مسئول سلف سرویس- سلف سرویس(بوفه ورستوران)

تعداد نیرومشغول به کاردرحوزه سلف سرویس:آشپز3نفر- کمک آشپز1نفر- خدمات 2نفر

شرح وظایف

- تهیه و تنظیم و کنترل اقلام و مایحتاج اولیه آشپزخانه

- نظارت بر بهداشت آشپزخانه و محل توزیع غذا

- نظارت بر پخت و آماده سازی غذا

- نظارت و کنترل کارت بهداشت کارکنان سلف

- کنترل فعالیت کارکنان سلف سرویس دانشگاه

- تنظیم برنامه های غذایی، پخت وتوزیع ناهارجهت دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی مجتمع (امام ره) و دانشکده پرستاری (باغ نی)

نظارت بر فعالیت بوفه ها

 

سلف سرویس مجهز به امکانات کاملا بهداشتی و صنعتی بوده و در فضایی بسیار زیبا با ظرفیت با ظرفیت غذاخوری 2500 نفر در یک روز ( شامل سه قسمت سالن آقایان، سالن خانم ها و سالن اساتید و کارکنان) است. رزو غذا از طریق پورتال آموزشی دانشجویان و از 72 ساعت قبل امکانپذیر است. سلف دارای تنوع غذایی بوده و نیازهای تغذیه ای دانشجویان را پوشش می دهد. همچنین بوفه ها در طول هفته به دانشجویان خدمات لازم را ارائه می دهد. محل سلف سرویس در محوطه دانشگاه و بعد از بانک ملی قرار دارد.