ورزش همگانی

اداره تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرمانشاه دربخش توسعه ورزش همگانی در رشته های ورزشی ذیل فعالیت دارد:

1-کوهنوردی دانشجویان،کارکنان و اساتید 2-شنا و برگزاری کلاسهای مختلف ورزشهای تنیس روی میز،دو همگانی،شطرنج و بدنسازی و آمادگی جسمانی و....

اداره تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرمانشاه به منظور رفاه حال پرسنل  و اعضای هیئت علمی بخش برادر و خواهر دانشگاه اقدام به اختصاص تایمهای اختصاصی سونا و استخر در بهترین مجموعه های ورزشی شهرکرمانشاه نموده است.