امکانات و تاسیسات ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

 

دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه دارای 1800متر مربع فضای ورزشی چند منظوره و حدود 200متر مربع سالن بدنسازی با تجهیزات مدرن روز می باشد.

ضمنا جهت تمرین تیمهای  مختلف  دانشگاه سالن های استیجاری مدرن و مجهز در سطح شهر استفاده می گردد.