کارگاه آموزشی ائمه جماعات دانشگاه های آزاد اسلامی استان کرمانشاه برگزار گردید.