نام و نام خانوادگی: الهه یاوری 

مدرک: کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

سال شروع به کار: 08/09/79

دارای سابقه 15 سال کار در بخش (مسئول فهرست نویسی) کتابخانه

دارای 1 سال سابقه مدیریت استخر دانشگاه

دارای 4 سال سابقه (مسئول امور مشمولین) در حوزه دانشجویی

فعالیت های بخش مشمولین و نظام وظیفه

درخواست معافیت تحصیلی،

 ابطال معافیت تحصیلی

درخواست سنوات ارفاقی، ثبت معافیت تحصیلی 

 تایید خروج از کشور مشمولان

.....مدیریت پورتال مشمولین و

 

خدمات مربوط و مکاتبات با حوزه نظام وظیفه با حضور کارشناس مربوطه در ساختمان آموزش انجام خواهد شد

هر فرد ذکور ایرانی از اول فروردین ماه سالی که طی آن سال وارد سن 19 سالگی (18 سال تمام) می شود مشمول مقررات خدمت وظیفه خواهد شد

افراد مشمول جهت تحصیل در دانشگاه می بایست از معافیت تحصیلی استفاده نمایند

چنانچه سنوات تحصیلی دانشجویان (تمام وقت یا پاره وقت) به هر دلیل از حد تصریح شده در آیین نامه تجاوز نماید، یا محرز گردد که دانشجو نمی تواند در زمان باقیمانده از تحصیل دوره تحصیلی خود را به پایان برساند، دانشگاه از تحصیل آنان جلوگیری نموده و عواقب آن متوجه خود فرد خواهد بود و سازمان نظام وظیفه عمومی با دانشجویانیکه بیش از سقف تعیین شده در هر مقطع ادامه تحصیل دهند همانند مشمولان غایب رفتار خواهد نمود.

دانشجویان در مقطع کاردانی 5 ترم، کارشناسی پیوسته 10 ترم، کارشناسی ناپیوسته 6 ترم، کارشناسی ارشد 6 ترم و در مقطع دکتری 8 ترم مجوز تحصیل دارند و اگر دانشجویی نتواند در این مدت موفق به اتمام دوره نشود، بر اساس ضوابط و مقررات می تواند 3 ترم مجوز سنوات ارفاقی طی مراحل قانونی اخذ نماید.