معرفی:

نام و نام خانوادگی : کامران قدرتی

سمت : رئیس اداره کل  تربیت بدنی

 

 


 

نام و نام خانوادگی : نسترن پیروزی

تحصیلات : کارشناس ادبیات فارسی

شروع همکاری: از سال  1376

سمت : کارشناس امور تربیت بدنی

 

 


نام و نام خانوادگی : عبداله درخشان

تحصیلات : دیپلم

شروع همکاری:

سمت : مسئول سالن تربیت بدنی