کانون های دانشجویی

 

قابل توجه دانشجویان محترم

در صورت تمایل به تشکیل کانون های دانشجویی در زمینه های فرهنگی ، دینی و مذهبی ، اجتماعی ، هنری و ادبی بخشنامه مربوط به کانون ها را طبق لینک زیر دانلود کرده و مطالعه نمایید و جهت پی گیری به دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی واحد کرمانشاه مراجعه نمایید.

https://iauksh.ac.ir/content/users/farhangnews/KANON.rar