معرفی

 

نام و نام خانوادگی : تیمور کرمی

شروع همکاری: 1373

تحصیلات: دیپلم اقتصاد