معرفی مدیر امور دانشجویی

 مشخصات فردی 

نام و نام خانوادگی:  سوسن لایی

 تلفن دفتر: 00988317265141

آدرس الکترونیکی: 

 سطح تحصیلات: دکترای مدیریت آموزشی

 


جهت مشاهده رزومه ایشان اینجا کلیک نمایید