معرفی

 

نام و نام خانوادگی: تیمور کرمی

شروع همکاری:  1373

تحصیلات: دیپلم