تفاوت های روانی مردان و زنان

مردان در  بعضی از جنبه های برون گرایی (پرخاشگری، تسلط ) نمرات بالاتری از زنان  ما دارندو در تعدادی دیگر (اجتماعی بودن ،خونگرمی)نمرات پایین تری دارند.

مردان و زنان در علایق مربوط به جنسیت تفاوت های زیادی دارند: مردان بیشتر به فعالیت های در جهت هدف و مشاغلی مثل مکانیک ،مهندسی و نجاری وزنان به فعالیت هایی با هدف مردم و مشاغلی مانند کارهای اجتماعی ، معلمی و پرستاری علاقه مند هستند.

شوهران از ازدواج و روابط صمیمانه سود بیشتری برده  ورضایت زناشویی بالاتری گزارش می کنند  و حتی این منجر به پیامدهای  فیزیولوژیکی مثل کاهش واکنش آلرژیک یا کاهش فشارخون میشود.

رشد اخلاقی: اندیشه اخلاقی زنان مبتنی بر  روابط بین فردی و متوجه مراقبت ، احساس مسئولیت نسبت به دیگران  و مردان با دیدگاه قضایی (تاکید بر قوانین و مقررات)و در زنان با نگاه  مسئولیت پذیری (توجه به دیگران و اجتناب از آسیب رساندن ) است . زنان به لحاظ اخلاقی سخت گیر تر از مردان هستند .

عواطف  و هیجانات : زنان عاطفی تر و هیجانی تر از مردان هستند . نوسان های عاطفی  و هیجانی بیشتری دارند و در کمیت و کیفیت به لحاظ عاطفی و هیجانی با مردان متفاوت هستند .

پرخاشگری : مردان پرخاشگرتر از زنان بوده و شیوه های خشونت آنان بیشتر فیزیکی و بدنی است در حالیکه زنان پرخاشگری کلامی بیشتری دارند .

وابستگی و استقلال : زنان در ارتباط هاوابسته ترهستند.زن به مراقبت ،وفاداری و درک  شدن نیاز دارد . جنس مرد استقلال طلب است و زمانی که نیازمندی دیگران را به خود دریابد احساس توانمندی می کند.

میل جنسی در زنان با جنبه های روحی و عاطفی  پیوند محکمی دارد.

برای زنان موضوعات جزیی به اندازه موضوعات بزرگ اهمیت دارد.

حسادت : دختران در روابط بین فردی و در رابطه با جنس مخالف حساس تر ،خود محورتر و حسودتر از پسرانند.

کنجکاوی :  تمایل به باخبرشدن اسرار دیگران در زنان بیشتر از مردان است.

خیالبافی :  در زنان به خصوص دختران نوجوان خیالپردازی بیشتر است همچنین محتوای خیالپردازی  های زنان و مردان متفاوت است .

اعتماد به نفس : به طور کلی اعتماد به نفس در مردان بیشتر از زنان است.

عزت نفس : در مردان عزت نفس وابسته به کسب نتیجه ، رسیدن به هدف و استقلال و پیروزی و در زنان وابسته به روابط و تاکید دیگران است .

سبک زندگی : سبک زندگی در زنان (رفتارهای مثبت و درستی که موجب افزایش سلامتی و تندرستی )سالمتر و مثبت تر است .

مذهب : گرایش به دین ، اعمال مذهبی و وجدان  در زنان بیشتر است . زنان وقت بیشتری به مراسم مذهبی اختصاص داده و در اعتقادات خود با ثبات ترند .

فرضیه واکنش پذیری و فرمانبرداری : زنان  به طور معمول در موقعیت هامغلوب یا  زیر دست هستند و موقعیت های اجتماعی بر واکنش پذیری فیزیولوژیکی نسبت به تعارض تاثیر دارد .

فرضیه جهت یابی بین فردی : زنان بیشتر به روابط بین فردی متمایل بوده و حتی در تعریف خود بر روابط با دیگران متمرکز می شوند .

در حفظ و نگهداری جنبه های مختلف رابطه ، وقت بیشتری میگذارند  این تاکید بیشتر منجر به آسیب بیشتر در تعارض های بین فردی و روابط ناسازگار می شود .

 

اختلالات و بیماری های عصبی رایج در زنان  و مردان :

زنان :سکته مغزی ، آلزایمر ،MS،آترونی لوبر،سردردهای میگرنی

مردان :رکینسون،مننژیت ویروسی ، تیک ، بیماری ALS وبرخی تشنج ها

اختلالات روانی شایع در مردان و زنان :

زنان :افسردگی ، اضطراب ،بی اشتهایی،پراشتهایی، لالی انتخابی.....

مردان : اختلال های ارتباطی ،اختلالات شخصیتی ،تیک ،اختلالات ناشی از مصرف مواد ،وسواس.....