معرفی


 

1-مسؤل سلف سرویس :

 نام و نام خانوادگی: امیر صادقی 

مدرک تحصیلی: کارشناسی الهیات

 

2- آقا ی علی عالمی  کار پرداز سلف سرویس مدرک کاردانی. شروع همکاری:ازسال1377

 

 3-آقای امیر چقازردی مسؤل اتو ماسیون سلف سرویس مدرک دیپلم . شروع همکاری:ازسال1383