ارتباط با ما

 

 

 

 

 

آدرس پستی:

       کرمانشاه – انتهای شهرک متخصصین – مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی امام خمینی (ره) – ساختمان اداری – طبقه اول – حوزه معاونت دانشجویی.

تلفن تماس:

                       معاونت دانشجویی           08317243195

                       مدیر امور دانشجویی         08317265141

پست الکترونیکی :

m.daneshjoee@yahoo.com