انواع وام های پرداختی به دانشجویان:

الف- وام های نقدی :

این وامها به چهار دسته تقسیم میشود:

1-      وام اجاره مسکن (مخصوص دانشجویان غیربومی)

2-      وام کمک هزینه تحصیلی

3-      وام ازدواج

4-      وام ضروری( که درموارد خاص به دانشجویان اعطا می شود)

 

ب- وام غیر نقدی(وام شهریه )

این وام به حساب شهریه دانشجویان واریز شده و دانشجویان اقساط آن را به حساب صندوق رفاه واریز می نمایند و این وام قبل از انتخاب واحد هر نیمسال به دانشجویان اعطا می شود.

 

شرایط استفاده از تسهیلات صندوق رفاه :

1-      رعایت شئون دانشجویی و مقررات انضباطی

2-      دانشجو از نظر وضع مالی استحقاق دریافت قرض الحسنه را داشته باشد

3-      دانشجو دو ترم مشروط نباشد

 

مدارک لازم جهت دریافت تسهیلات:

1-      دریافت و تکمیل فرم وام صندوق رفاه

2-      کپی کارت دانشجویی

3-      کپی شناسنامه و کارت ملی وام گیرنده و ضامن

4-      آخرین فیش حقوقی ضامن اگر ضامن کارمند باشد و جواز کسب در صورتیکه ضامن شغل آزاد داشته باشد

5-      حضور شخص ضامن در محل صندوق رفاه دانشجویان

نکته : لازم به ذکر است بودجه ای که از طریق وزارت علوم جهت شهریه دانشجویان دانشگاه آزاد در نظر گرفته می شود و باز پرداخت آن بعد از فراغت از تحصیل می باشد توسط صندوق رفاه به دانشجویان اعطا می شود.