شرایط عضویت

- تکمیل  فرم عضویت و اعلام آمادگی برای انجام فعالیتهای هلال احمر.

تکمیل  فرم عضویت و اعلام آمادگی برای انجام فعالیتهای هلال احمر

تبصره

حداکثر سن برای عضویت در شاخه امور جوانان 29 سال می باشدکه عضو پس از آن در صورت تمایل می تواند  به عضویت سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر درآید.