آشنایی با امور مشمولين

 

امور مشمولين ازابتداي تاسيس واحد در سال 1367درنيمه دوم همزمان با پذيرش دانشجو راه اندازي شد وفعاليت خودرا شروع نمود . در پي افزايش رشته هاي تحصيلي وافزايش حجم دانشجويان فعاليت هاي اين بخش نيز گسترش يافته است.عمده فعاليت اين بخش صدور معافيت تحصيلي در موقع ثبت نام دانشجويان مرد وابطال آن درپايان دوران تحصيلات ويا فارغ التحصيلي است.به علاوه،اين قسمت امور مربوط به توزيع كارت دانشجويي وتمديدآن،صدوركارت المثني،امورمربوط به مجوز خروج ازكشوربراي دانشجويان مرد جهت شركت در مسابقات ورزشي وزيارتي رانيز برعهده دارد.

 

جهت کسب اطلاعات تکمیلی به سایت www.police.ir   مراجعه فرمائید.