دکتر شهرام فتاحی متولد سال 1352 می باشد . مقطع کارشناسی رشته علوم سیاسی را در دانشگاه اصفهان ، تحصیلات تکمیلی خود در مقطع کارشناسی ارشد در رشته روابط بین الملل در دانشگاه علامه طباطبایی تهران و دوره دکترا را در دانشگاه علوم تحقیقات تهران به پایان رسانده اند. ایشان متاهل و دارای 2 فرزند می باشد و از سال 85 به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه مشغول به کار گردیدند. وی هم اکنون در زمینه تخصصی روابط بین الملل مشغول پژوهش می باشد.

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: شهرام فتاحی   

 تلفن دفتر: 08337265149  

آدرس الکترونیکی:   Fattahi1352@gmail.com

 سطح تحصیلات: دکترای روابط بین الملل

سوابق تحصیلی

    دکتری تخصصی روابط بین الملل از دانشگاه علوم تحقیقات تهران

    کارشناسی ارشد روابط بین الملل از دانشگاه علامه طباطبایی تهران

    کارشناسی علوم سیاسی از دانشگاه اصفهان