آشنایی با دفتر راهنمايي و مشاوره

هدف از ايجاد اين دفتر ارائه خدمات مشاوره ايي درزمينه روانشناسي ،ازدواج ،مشكلات خانوادگي وتحصيلي است.دفترمشاوره براي تحقق اين هدف باهمكاري نيروهاي متخصص وفعال دررشته هاي روانشناسي وبا برنامه اي منظم فعاليت خود راازمهرسال 1379آغازنموده وبا اختصاص 2اتاق مجزا وباحضور10نفرازاساتيد محترم گروه مشاوره وروانشناسي كه درهفته 52ساعت خدمات مشاوره اي به دانشجويان گرامي انجام وظيفه مي كند.

 

شرح اهداف و وظایف :

·         راهنمایی و مشاوره و مساعدت به دانشجویان در زمینه های تحصیلی،شغلی و شخصی.

·  تشخیص اولیه مشکلات روانی و تربیتی دانشجویان با استفاده ازروشهای مناسب از قبیل مصاحبه ،مشاوره،پرسشنامه،اجرای تست ها و ...

·    ارائه خدمات لازم درجهت رفع مشکلات مذکور تا اخذ نتیجه قطعی و عنداللزوم ارجاع مورد به روانپزشک ،روانشناس و یا بیمارستان مناسب.

·         بررسی اطلاعات بدست آمده و تجزیه و تحلیل آنها.

·         تعیین روش مناسب جهت مقابله و رفع مشکل مطروحه.

·         انجام بررسی های لازم جهت تعیین استعداد و خصوصیات عاطفی دانشجویان متقاضی.

·         طرح مسائل واصله در جلسات هفتگی جهت بررسی و ایجاد هماهنگی در تصمیمات متخذه.

·         تشکیل پرونده های روانی ،تربیتی بر اساس موازین شرعی و علمی بطور محرمانه.

·         انجام سایر اموری که در حدود وظائف محول می شود.

 

ارتباط با دفتر مشاوره :
دفتر مشاوره واقع در ساختمان اداری از ساعت 8 الی 12 هر روز پاسخگوی همه عزیزان می باشد .
شماره تماس :6 – 7243181 داخلی 2309