آشنایی با کانون دانشجویی  هلال احمر

این کانون به منظور جذب و تربیت دانشجویان علاقمند به انجام داوطلبانه خدمات امدادی و عام المنفعه براساس توافق نامه منعقد شده با وزارتخانه های علوم وبهداشت ودانشگاه آزاداسلامی در دانشگاههای تحت پوشش تشکیل می گردد.

دراین کانون ها با برنامه ریزی جهت عضوپذیری و بهره مندی بهینه از توان و ظرفیت دانشجویان بستر مناسبی برای انجام فعالیتهای امدادی و بشر دوستانه انجام می گردد.دانشجویان علاقمند پس از ثبت نام و گذراندن دوره های آموزشی لازم در تیم های امدادی وبشردوستانه(برحسب علاقه)سازماندهی می گردند. انجام تحقیقات علمی و پروژه های مرتبط با جمعیت هلال احمر (اهداف و وظایف آن )از مهمترین کارکردهای این کانون ها به شمار می آید.

اکنون بیش از 670 کانون دانشجویی در موسسات آموزش عالی کشور فعال می باشد.