بخش اساتید:

1- دکتر روح الله جمشیدپور

2- دکتر سعید روشنی

3- دکتر صدیقه حسین پور دلاور

بخش کارکنان:

1- احسان فیلی

2- بنیامین خوشنوا

3- جبار حبیب وندی

4- پریسا کشاورزی

5- مریم کریمی مطلق

6- الهه اسدی

7- الهه احمدی

8- پروین منوچهری فر

9- آفاق بهاری

10- فرشته امیری

11-افسانه گل محمدی

12- لیلا کریمی

دانشجویان:

1- پژمان فروغی

2- محمدامین حیدری

3- محمد کاظمی

4- محمد شیری

5- الهام خاکسار

نگارنده : معاونت فرهنگی دانشجویی
تاریخ : ۱۴:۵۸:۱۶ ۱۳۹۵/۳/۴