مسابقه حفظ زیارت عاشورا و چهل حدیث حسینی به همت معاونت دانشجویی و فرهنگی واحد کرمانشاه با شرکت دانشجویان ، کارکنان و اساتید در مسجد الغدیر دانشگاه برگزار گردید.

اسامی نفرات برتر مسابقه حفظ زیارت عاشورا

- سرکار خانم طیبه زارعی

- سرکار خانم زهرا جانجانی

- سرکار خانم مریم امینی

-سرکار خانم فرشته ورمزیار

- جناب آقای مسعود نیک آذر

- سرکار خانم خدیجه امینی

- سرکار خانم فهیمه بیرانودی

- سرکار خانم آمنه امام پور

- سرکار خانم فاطمه رحمتی

اسامی نفرات برتر مسابقه چهل حدیث حسینی

-جناب آقای مجید درویشی

-جناب آقای محمدرسول امینی

-سرکار خانم غزل چقازردی

- جناب آقای علی رمضانی احمد آبادی

-سرکار خانم سمیه امینی

- سرکار خانم مژگان اعظمی گیلان

-سرکار خانم زهرا جعفری

- سرکار خانم نرگس نوری

-سرکار خانم پروین رشیدی

- سرکار خانم نسترن پیروزی

نگارنده : معاونت فرهنگی دانشجویی
تاریخ : ۱۰:۳۶:۰ ۱۳۹۴/۸/۱۶